آخرین اخبار
ثبت احوال و آمار حیاتی

جلسه هماهنگی برگزاری همایش روزملی جمعیت در استان مازندران


~~جلسه هماهنگی برگزاری همایش روزملی جمعیت در استان مازندران
جلسه هماهنگی برگزاری همایش روز ملی جمعیت به ریاست عیسی قاسمی طوسی مدیر کل امور اجتماعی و با حضور علی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران، علیرضا افسری معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ، سرکار خانم جعفری کارشناس مسئول آمار واطلاعات جمعیتی ،مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی ثبت احوال مازندران ، معاونین و کارشناسان دستگاههای اجرائی استان در اتاق کار مدیر کل امور اجتماعی تشکیل شد.
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران؛ این جلسه ابتدا با تلاوتی چند از کلام ا.. مجید آغاز گردید .سپس مهندس رجبی مدیر کل ثبت احوال مازندران به بیان اهداف جلسه برابر دستورالعمل همایش روز ملی جمعیت و همچنین دستورالعمل ابلاغی توسط مقام معظم رهبری وریاست جمهوری پرداخت .مدیرکل ثبت احوال مازندران در ادامه سخنانش انتظاراتش از استانداری و دستگاههای حاضر در جلسه در خصوص برگزاری این همایش را نیز بیان نمود. در ادامه حضار در جلسه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص برگزاری با کیفیت این همایش پرداخته و از آمادگی دستگاههای اجرائی جهت همکاری در برگزاری هر چه بهتر این همایش خبر دادند.
در پایان عیسی قاسمی طوسی مدیر کل امور اجتماعی استانداری مازندران در خصوص اهمیت رشد جمعیت وسیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، ریاست محترم جمهوری و همچنین استانداری مازندران بعنوان نماینده عالی دولت سخنانی ایراد نمود و اذعان داشت ؛ ضمن برگزاری همایش باید به تمامی اقشار جامعه در جهت آگاهی بخشی وبرنامه ریزی در خصوص ازدیاد جمعیت ،ازدواج ونیزکاهش طلاق آگاهی رسانده شود وبرنامه هایی را در طول سال به صورت مجازی و تشویقی در این راستا نیز تدوین نمود.
 


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۲/۲۹
کلمات کلیدی :
سیاستهای ابلاغی,