آخرین اخبار

شورای راهبردی جمعیت استان پیگیر است: تبیین وضعیت باروری در خراسان رضوی


~~شورای راهبردی جمعیت استان خراسان رضوی در سال 97 طی جلسات کارشناسی بمنظور رصد علمی موضوع جمعیت و تحولات آن و در راستای جامه عمل پوشاندن به مفاد سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، به ایجاد کمیته علمی شورا بعنوان بازوی تحقیقات و پژوهش شورا تصمیم گیری نمود.
کمیته علمی که مرکب از اساتید برجسته و محقق دانشگاه و حوزه اداری می باشند با ریاست جناب آقای دکتر حسنی (استاد جمعیت شناسی دانشگاه فردوسی) و با عضویت اساتید دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد و علوم پزشکی در اوایل سال 97 کار خود را آغاز نمود. با عنایت به تعیین اولویت های پژوهشی کمیته که توسط شورای راهبردی صورت پذیرفت، بررسی و تحلیل و تبیین وضعیت باروری (بویژه باروری افتراقی) در سطح استان و روندهای آن بعنوان اولین اولویت در دستور کار علمی قرار گرفت.
 پژوهش صورت گرفته که مستقیما زیر نظر آقای دکتر حسنی به انجام رسیده است با انجام عملیات میدانی (تکمیل پرسشنامه از جامعه آماری که حدود 6 هزار مورد می باشد) به مراحل پایانی خود نزدیک شده و در اولین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان در سال جاری که با دعوت از تمامی اعضاء و نیز سایر مدعوین غیر عضو، که هر کدام بنحوی در برنامه ریزی های مربوط به جمعیت نقش ایفا می نمایند و نیز با حضور پژوهشگران حوزه جامعه شناسی و جمعیت و بهداشت، گزارش اولیه پژوهش ارائه خواهد گردید.


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۲/۸
کلمات کلیدی :