آخرین اخبار
ثبت مدنی و آمار حیاتی

داده‌های پیمایش‌های ملی ازدواج و طلاق آمادهٔ بهره‌برداری شد


با پایان مرحلهٔ ادیت موضوعی پرسشنامه‌های ازدواج و طلاق در تاریخ 13 بهمن  ماه 1397 ، عملاً فاز گردآوری داده‌ها در این پیمایش‌ها به اتمام رسید. تعداد کل پرسشنامه‌های پذیرفته شده در این مرحلهٔ پیمایش که در مراکز استان‌ها (بدون مشارکت تهران) به انجام رسید، 9317 پرسشنامه در پیمایش ازدواج و 3326 پرسشنامه در پیمایش طلاق بود.

در فاز‌های بعدی گزارش‌های توصیفی، تبیینی و تحلیلی از داده‌ها به مرور منتشر خواهد شد. هم‌چنین داده‌های پیمایش در اختیار پژوهش‌گران خواهد بود.


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
کلمات کلیدی :
آمار حیاتی, ثبت مدنی, یک سده ثبت, اخبار جمعيتي, دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت,