آخرین اخبار
بر پایۀ گزارش 2018 گروه بین سازمانی سازمان ملل متحدد برای مرگ کودکان

تعداد کشورها با شکاف‌ جنسیتی در مرگ کودکان همچنان در حال کاهش است


به طور متوسط، پسران با احتمال بیشتری نسبت به دختران، قبل از رسیدن به  5 سالگی  از دنیا می‌روند. در سال 2017 حدودا 2.9 میلیون پسر و 2.5 میلیون دختر کمتر از 5 سالگی از دنیا رفته‌اند.

در سال 2017،  برآورد میزان مرگ برای پسران  کمتر از پنج سال 41 مرگ به ازای هر هزار تولد زنده و برای دختران 37 مرگ به ازای هر هزار تولد زنده بوده  است.

در برخی کشورها، خطر  مرگ دختران قبل از رسیدن به  5 سالگی به طور قابل توجهی بالاتر از آن چیزی است که از الگوهای جهانی انتظار می‌رود. این کشورها عمدتا در آسیای جنوبی و غربی واقع شده‌اند. تعداد این کشورها بین سال‌های 1990 تا 2017 به کمتر از نصف کاهش یافته و از 19 کشور به 9 کشور رسیده است.

منبع:

http://www.childmortality.org/files_v22/download/UN 20IGME 20Child 20Mortality 20Report 202018.pdf


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۷/۱۱/۹
کلمات کلیدی :
همه دیده شویم, اخبار جمعيتي, دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت,