آخرین اخبار

سالنامۀ آمارهای جمعیتی 1396، همراه با نگاهی به یک سابقۀ سده ثبت در ایران، و مطالب مفید دیگر منتشر شد


در یکصدمین سال ثبت و تولید آمارهای مدنی، سالنامۀآمارهای جمعیتی 1396، با نگاهی به سابقۀ یک سده ثبت در ایران منتشر شد. در این سالنامه، علاوه بر مطالب معمول و مورد انتظار مخاطبان، گزارشی از برخی از مهم‌ترین تلاش‌های اداره احصاییه و سجل احوال کل مملکت (که بعدها سازمان ثبت احوال کشور نام گرفت) ارائه شده است.
در بخش اول این ویژه‌سالنامه می‌خوانید:

یک سده ثبت

گزارش سفر آموزشی دو مأمور آمار و ثبت احوال در سال 1330

ربع قرن با فصلنامۀ جمعیت

طرح  پوشش کامل ثبت به‌هنگام وقایع حیاتی

گزارش فعالیت‌های دفتر آمار جمعیتی

شورای راهبردی جمعیت

همه دیده شویم

در بخش دوم نیز علاوه بر فصل‌های ولادت، مرگ و میر و ازدواج و طلاق ایرانیان و همچنین فصلی در معرفی  استانداردهای موردنیاز نظام ثبت جمعیت و نظام آمارهای حیاتی، فصل دستور احصاء (چکیده‌ای از کتاب دستور احصائیه، از نشریات مؤسسهٔ «احصائیه و سجل احوال کل مملکت») و گزارش اجمالی شیوه‌های آماری مطالعۀ طلاق (شیوهٔ محاسبهٔ برخی شاخص‌ها در فصل ازدواج و طلاق ایرانیان در همین سالنامه) نیز افزوده شده‌اند.


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
کلمات کلیدی :
یک سده ثبت, دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت,