آخرین اخبار
ثبت احوال و آمار حیاتی

پایان داده آمایی پیمایش ملی ازدواج و طلاق


برحسب بند ز ماده یک قانون ثبت احوال کشور، جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن از وظایف سازمان ثبت احوال کشور محسوب میشود. علاوه بر تولید آمارهای حیاتی و آمار مهاجرت برپایهٔ نظام ثبت احوال، انجام طرح‌های نمونه گیری توأم با ثبت نیز یکی از راهبردهای اساسی نظام آمارهای حیاتی است.

طراحی  پیمایش ملی ازدواج و طلاق با توجه به نیازهای جامعه به آمارهای تفصیلی این دو رویداد و به استناد مصوبهٔ شمارهٔ یک نشست نود و هفتم شورای اجتماعی کشور و با مشارکت همکاران استانی همزمان با ثبت ازدواج و طلاق در مراکز استان‌ها (به جز تهران) انجام گردید.

در اجرای موج اول تلاش شده تا امکان دسترسی به نمونه‌ها فراهم و بعد از اتمام پیمایش مطالعات کیفی و کمی به اتکای این نمونه‌ها برنامه‌ریزی شود.

قبل از اجرای موج اول پیمایش، دو مرحله پایلوت برای تعیین حجم نمونه، بررسی پایایی و اعتبار ابزارهای جمع آوری اطلاعات، نهایی نمودن روش جمع آوری نمونه، برآورد هزینه و زمان و شناسایی نقاط ضعف و اشکالات به انجام رسید.

در موج اول پیمایش در مراکز استان‌ها، تکمیل پرسشنامه‌ها از طریق پرسشگری جداگانه از زن و مرد (به طور همزمان) انجام شد. در صورت عدم حضور زن و مرد و حضور وکیل به جای هر یک از آنان و یا هر دو، به هیچ عنوان پرسشنامه‌ای تکمیل نشده است. همچنین در صورتی که یکی از زوجین در محل حضور داشتند، پرسشنامه‌ای برای فرد غیر حاضر (زن یا شوهر) تکمیل شده‌است.

پرسشنامه‌های تکمیل شده به صورت مستمر از مراکز استان‌ها به دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت ارسال و پس از بازبینی، در این دفتر داده آمایی گردید.

این مرحله نیز با داده آمایی تعداد 9317 پرسشنامه ازدواج و 3326 پرسشنامه طلاق (بدون مشارکت تهران) در آذر ماه 1397 پایان پذیرفت. در حال حاضر،  ادیت موضوعی داده‌ها در حال انجام است که انتظار می‌رود تا پایان دی ماه  1397 به طول انجامد.


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
کلمات کلیدی :
دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت,