آخرین اخبار
ثبت احوال و آمار حیاتی

هم سن بودن همسران در بیش از 1/4 ازدواج ها


دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت: ازدواج هاي ثبت شده در سال 1394 نشان مي دهد که توزيع هم سن گزيني در زمان ازدواج در ميان گروه هاي سني 24-20 و 29-25 سال بيش از ديگر گروههاي سني است. ميزان هم سن گزيني در کليه گروههاي سني ازدواج زوجين 28 درصد از کل ازدواج هاي ثبت شده را شامل مي شود و 20 درصد از 28 درصد اين ميزان مربوط به دو گروه سني مذکور است.


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
کلمات کلیدی :
اخبار جمعيتي,