آخرین اخبار
مرگ و میر مادران و نوزادان در ایران کمتر از استاندارد جهانی

میزان مرگ نوزادان درهر هزار تولد زنده، 9.5 است


به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دکتر صفیه شهریاری افشار روز سه شنبه ، 7 دی ماه 1395، در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: طبق اهداف هفده گانه توسعه پایدار که سال 2015 مفاد آن توسط 193 کشور امضا شد، کشورها متعهد شدند که تا سال 2030، میزان مرگ و میر مادران را به 70 مورد در 100 هزار نفر برسانند و با توجه به این مساله، ایران در حال حاضر وضعیت بسیار قابل قبولی دارد.

وی ادامه داد: همچنین این کشورها متعهد شدند که میزان مرگ نوزادان را حدود دو سوم کاهش دهند، این در حالی است که میزان مرگ نوزادان در ایران در حال حاضر 9.5 نفر در هر هزار تولد زنده، براي کودکان زیر یک سال 13.6 نفر در هر هزار تولد زنده و براي کودکان زیر پنج سال 15.8 نفر در هر هزار تولد زنده و جلوتر از متوسط جهانی قرار دارد. 

شهریاری اظهار کرد: پیشرفت ایران در این زمینه ها، جزو افتخارات کشور در سطح جهانی در زمینه شاخص های تعریف شده سلامت در اهداف توسعه پایدار است.

به گفته وی، کاهش مرگ و میر ناشی از مواد شیمیایی، هوا، آب و خاک آلوده و آموزش و ارائه خدمات در پیش، حین و پس از بارداری به منظور کاهش مرگ مادران و نوزادان و زنان آسیب پذیر، از دیگر اهداف توسعه پایدار است که کشورهای امضاکننده به آن متعهد شده اند.
توسعه پایدار شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی است که در سال 2015 بین 193 کشور جهان امضا و این کشورها متعهد شدند تا سال 2030 تمام مفاد آن را اجرا کنند. 


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
کلمات کلیدی :